Wallströms Plantskola

Vi odlar varje år ca 30.000 fruktträd med 200 olika sorter och producerar ca. 100.000 rosor med 400 olika sorter. Vårt mål är att kunna leverera ett brett sortiment av odlingsvärda växter, anpassade för det svenska klimatet. Vi har därför valt att satsa på växter med svenskt ursprung. Vi har en stor egen produktion av prydnadsträd, prydnadsbuskar och barrväxter.

På vintern när produktionen är låg förbereder vi arbetet inför våren med tex klippning av stickningsmaterial. Under denna tid sorterar vi och packar rosor och fruktträd så att det är förberett när våren kommer.

Våra kunder kommer mest från Skåne men vi skickar växter även till övriga delar av Sverige.

Vi är Sveriges största rosenproducent. Varje år producerar vi ca 100 000 rosor med ca 400 sorter. Vi levererar till de större plantskolorna och Garden center i Sverige. Det är polyantharosor, storblommiga rosor, marktäckande rosor, miniatyrrosor, klängrosor, parkrosor, historiska- och gammaldags rosor.

Välkommen till oss!

Magnus Wallström