E-plantor

E-plantor är resultatet av ett helt system som omfattar urval, testning och introduktion av växter – E-plantsystemet. Beteckningen ’E-planta’ används för träd och buskar utvalda för svenska klimatförhållande

Fördelar

• Utvalda för svenskt klimat

• Växterna är anpassade till svenska klimatförhållanden, risken är mindre för vinterskador.

• Provodlade i Sverige

• Provodling på flera platser ger säkra zonangivelser och korrekta  växtbeskrivningar.

• Svenskodlade

• Kort väg från producent till konsument gör att växterna är i takt med svenskt klimat.

• Art- & Sortäkta

• Endast godkända frökällor och moderplantor får användas. Du får samma växt när du komplettringsplanterar eller köper E-plantor från olika plantskolor

• Sunda plantor

• Växter från sunt utgångsmaterial ger bättre motståndskraft mot sjukdomar/skadegörare.